Hyresvillkor

Detta är Hyresvikoren i sammanfattad form! Utförligare version hittar du här.

Grundhyra

För varje hyresartikel utgår som regel en grundhyra. Det innebär att första dagen debiteras grundhyra plus dagshyra. Dag 2 och följande debiteras endast dagshyra.

Hyresberäkning

För företag

Hyran är i regel baserad på 5 dagars arbetsvecka. Vissa maskiner såsom pumpar, värmefläktar, avfuktare och byggtorkar debiteras 7 dagar per vecka. För att extra dag inte ska debiteras ska hyresobjektet vara återlämnat senast klockan 8.00.

För privatpersoner

Hyra debiteras per dygn, 24 timmar från det hyresobjektet är avhämtat. Helgpriser tillämpas från fredag klockan 15.00 – måndag klockan 9.00 = 2 dygn.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial till våra hyresmaskiner såsom slippapper, golvlack, skruv – löspackad och bandad, svetselektroder mm finns till försäljning hos oss.

Övrigt

För övriga hyresvillkor hänvisas till separata bestämmelser enligt hyreskontrakt. Vi förnyar oss ständigt och reserverar oss för eventuella felaktigheter i katalogen och prislistan samt framtida prisjusteringar. Vi står givetvis gärna till tjänst med aktuella uppgifter när så önskas.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.