Hyresförsäkring

Teckna vår hyrförsäkring som omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri. Premien är endast 6% av fakturerad hyreskostnad, och självrisken endast 3000:- (exkl moms) per skadetillfälle (dock högst 50% av maskinens nypris). Prata med vår personal, så får du veta hur det fungerar!

Om olyckan är framme

Teckna vår hyrförsäkring som vi erbjuder i samarbete med Svedea. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös behandling.

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport.

Vid eventuell skada, använd vår särskilda skaderapport:

  1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernummer
  2. Ange skadad egendom, samt eventuellt inventarienummer
  3. Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning
  4. Ange åtgärder som vidtagits (Vid stöld och skadegörelse, bifoga polisrapport)

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Om Ni inte vill att denna försäkring ska gälla er måste Ni kontakta oss innan vi registrerar Er hyresorder.

Premien är endast 6% av fakturerad hyreskostnad och självrisken bara 3000:- (exkl moms) per skadetillfälle. (Dock max 50% av nypris)

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.