Joniseringsaggregat Aircode RX-100

Art.nr 56-1612-2

En joniseringsenhet som skapar ett rent inomhusklimat. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl i mindre kontor, bussar som på offentliga toaletter. Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer. Antalet luftburna partiklar reduceras markant.

Hur fungerar tekniken?

Aircode™ tillför inomhusluften negativa och positiva joner genom användning av kall plasmareduktion. De negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften och gör att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig för att sedan falla mot underlaget med hjälp av den ökade tyngden. Där binds de sedan och kan lätt avlägsnas genom vanlig städning. Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar. Därmed har man minskat föroreningarna i luften och vi hindras från att andas in dem.

När jonerna neutraliseras separeras de molekyler som hållit samman partikeln och den ursprungliga sammansättningen är borta. Det här innebär att tex odörer och bakterier försvinner. De positiva jonerna som tillsätts gör att miljön kontrolleras. Om inte positiva joner skulle tillsättas skulle alla partiklar fastna på tex väggar, människor och andra saker.

Det bildas mycket positiva joner i vår närmiljö vid uppvärmning eller nedkylning av luft med AC (air condition) och vid dataskärmar och andra monitorer. Syntetiska material i gardiner, kläder och dylikt drar också till sig negativa joner och lämnar kvar en luft som är mindre lämplig att befinna sig i.

Bilder

 

Läs mer och boka på http://hyrmaskiner.org